rendibilitat

L'Acció Social, eina de construcció de cultura i creixement empresarial.

Aquest és el primer d'una sèrie d'articles que dedicarem a aprofundir en què és l'Acció Social i el què pot aportar a l'empresa. Com afecta a la seva cultura organitzacional i, de retruc, a la seva competitivitat.

Què és? Si ens acostem per primera vegada a l'Acció Social de l'empresa possiblement trobarem definicions de l'estil de: “L'Acció Social és un component constitutiu de la RSC que suposa la dedicació dels recursos humans, tècnics o financers a projectes de desenvolupament de la societat en benefici de persones desafortunades, gestionats amb sentit empresarial en les àrees d'assistència social, salut, educació, formació professional i ocupació.”

Subscriure a RSS - rendibilitat