Equip

entre2mons som un equip de persones de caire multi-disciplinar, amb un llarg bagatge professional, per les quals, el treball, va més enllà de cobrir unes necessitats econòmiques, ha de servir per construir i col.laborar en processos de canvi social.

És per això que treballem per facilitar les col.laboracions entre el món de l'empresa i les administracions, amb entitats no lucratives. Sempre sota el paradigma del win-win-win, on tant les empreses o administracions, les entitats no lucratives i la comunitat en general surten guanyant.

Aquest equip està conformat per:

 

ENRIC MADRIGAL I MIR

Foto de l'Enric Madrigal i Mir - Director d'Entre2Mons

enric.madrigal@entre2mons.com
659870088
@enricmadrigal
www.linkedin.com/in/enricmadrigal
www.voluntariatcorporatiu.com

Sempre he estat un persona inquieta, vaig començar estudiant Enginyeria Informàtica però mica en mica vaig descobrir que la meva vocació era treballar amb i per les persones. Això em va portar a un replantejament professional i em vaig diplomar en Educació Social, sense renunciar però, a la visió que m'oferia la meva formació més tècnica. 

A partir d'aquí sempre he estat explorant la forma de combinar les meves dos vessants professionals. Aquesta combinació l'he assolit finalment després d'anys de moure'm pel tercer sector i de treballar com a consultor en Responsabilitat Social en diversos projectes de suport empresarial.

Un aspecte primordial ha estat també el món de la docència, tant rebent-la com donant-la, aquesta ha estat sempre un complement a la meva experiència professional. Aquesta inquietud em va portar a complementar el estudis amb un MBA i un Màster en Responsabilitat Social Corporativa i Auditoria Social, ambdós a la Universitat de Barcelona. Actualment estic impulsant com a director entre2mons i sóc consultor en Responsabilitat Social Empresarial.

tornar a l'inici

 GEMMA MERCADAL AMIGÓ

gemma.mercadal@entre2mons.com
606869148
www.linkedin.com/in/gemma-mercadal

 

Una diplomatura en Educació Social i un Máster en Resolució de Conflictes em van obrir les portes al camp formatiu i em vaig especialitzar, amb els anys, en processos de creixement personal. Els estudis en PNL, Coaching o Teràpia Breu Estratègica així com la llicenciatura en Psicologia, han estat i són estudis que m’han donat més eines i coneixements en relació a com ens relacionem, comuniquem i en conseqüència en com ens comportem en els nostres entorns laborals.

Actualment combino la meva vessant com a docent i com a supervisiora d’equips de treball, amb la de tècnica de RRHH en una Administració Local. El meu dia a dia em recorda de forma constant com som d’importants les persones. Les persones, cadascuna des del seu lloc i amb els seus rols, potenciem o dificultem els canvis personals, socials, econòmics i culturals. Crec amb la formació tècnica, però crec, i l’experiència em valida, que si aconseguim encaixar en un bon entorn laboral, aquest obtindrà el millor de nosaltres.

Per tant, per que no invertir en les persones? aquest plantejament obre moltes portes de treball. A les formacions que he realitzat, tant en empreses privades com en administracions, sempre he descobert noves potencialitats de treball amb i en els participants. Conèixer la individulitat ens porta, sens dubte, a potenciar les nostres habilitats, a reconèixer els estils de lideratge, a poder treballar en equip, una òptima capacitat comunicativa, una sana gestió de les emocions i un llarg etc.... Que la gent descobreixi les seves claus per arribar a les seves màximes capacitats és el que em proposo a entre2mons. 

tornar a l'inici

ELI RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

Foto de l'Eli Rodríguez - Responsable de comunicació d'Entre2Mons

eli.rodriguez@entre2mons.com
627953068
@EliRd_CM
www.linkedin.com/in/elisabetrodriguez
nayent.wordpress.com

Al llarg d'aquests anys com a periodista m’he especialitzat en comunicació digital, la llicenciatura en Ciències de la Informació i un postgrau en Periodisme Digital van assentar les bases però considero que on realment he aprés la professió ha estat treballant en empreses, escoltant els companys i llegint els experts.

La meva trajectòria professional ha estat molt marcada per les noves tecnologies però també per la consciència social. He treballat en el tercer sector com a voluntària i com a empleada i és en aquest àmbit on vull continuar la meva carrera.

Quan penso en mi mateixa com a professional, em veig treballant per millorar la meva societat i fent-ho amb els estris que ens dóna: la informació, la comunicació, Internet... Aquesta visió es fa real treballant com a responsable del Departament de comunicació a entre2mons. 

tornar a l'inici